Sprejemnica

Slikar 2. četrtine 19. stoletja
Domnevni mladostni portret Marka Glaserja


Po župnikovi biografiji naj bi portret nastal pred njegovim prihodom v Malečnik.

 

Slikar 1. polovice 19. stoletja
Portret župnika Gašparja Harmana


Gašpar Harman (Ljubljana, 1777– Malečnik, 1834).
Portretno dobro izražen šempetrski župnik je bil kanonik sekovskega oz. graškega kapitlja, zato je njegova insignija drugačna od tiste, ki jo nosi Marko Glaser. V rokah drži brevir, na glavi pa ima, podobno kot njegov predhodnik Matija Breznik, toplo pokrivalo kamauro, ki ne sodi med liturgična oblačila. Pokopan je na levi strani vrat v župnijsko cerkev, kjer nanj spominja nagrobna plošča.

 

Slikar zgodnjega 19. stoletja
Portret župnika Matije Breznika


Matija Breznik (Sv. Jakob v Slov. goricah, 1754– Malečnik, 1817).
Župnijo Sv. Petra pri Mariboru je prevzel 28. avgusta 1801 in že naslednje leto prenovil župnijski dvorec. Bil je človek reda in vestne natančnosti pri cerkvenih opravilih. Na slabo berljivem pismu, ki ga župnik z določeno sporočilnostjo kaže, se da razbrati le njegov priimek Bres(z)nik. Bolehal je na srčni vodeniki (srčno popuščanje) in se leta 1817 na poti na Gorco zgrudil in umrl. Na tistem mestu še danes stoji kamniti spomenik v obliki piramide, ki priča o tem dogodku. Pokopan je pri vhodu v župnijsko cerkev.